Zauhlování

 

Účelem zauhlování je zajištění dopravy energetického uhlí z úpravny ke spotřebě na výrobních blocích elektrárny. Celý tento proces zahrnuje vykládku, skladování, dopravu, automatický systém zauhlování, pásovou dopravu, propelery, skládkové stroje, hlídání obsahu CO ve vzduchu a další.
Z hlediska automatizačního procesu naše společnost nabízí svým zákazníkům ucelené řešení návrhu řízení této technologie, včetně jeho realizace. Zřetel je brán zejména na zabezpečený komplexní automatický systém.

 Reference

 
 
 č.1
 č.2