Záruční a pozáruční servis

 

Pro každý realizovaný projekt nabízíme zákazníkovi celou řadu možností pozáruční péče o zařízení. Zákazník má možnost se rozhodnout, zdali si bude zařízení dodané ZPA Industry, a.s. po záruce udržovat sám anebo využije našich služeb a odborných kapacit. Formou pravidelného servisu jsme schopni zařízení udržovat po celou dobu jeho životnosti a zajišťovat náhradní díly, popř. navrhovat ekvivalenty, pokud se již originál nevyrábí.

Nedílnou součástí servisní činnosti jsou garantované časy zásahu nebo držení pohotovostní služby. Forma servisu se volí dle požadavků zákazníka. Servis se týká především našich integrovaných komplexní dodávek pro elektrické systémy, polní instrumentaci, řídicí systémy a vizualizace.

Reference