Dodavatelské zajištění výstavby komplexních investičních celků

 

ZPA Industry nabízí komplexní dodávky a služby pro elektrické systémy NN a VN, polní instrumentaci vč. měření a regulace, řídící systémy vč. aplikačního SW a vizualizaci. Pro každý projekt je jmenovaný realizační tým plně kvalifikovaných a zkušených techniků, kteří neustále spolupracují se zákazníkem. To nám umožňuje individuální přístup k optimalizaci technických řešení a následné spokojenosti zákazníka. aby zajistili služby a dodávky pro projekt, od kusových dodávek až po komplexní integrované dodávky. Manažeři projektů řídí projekt od počátečních konzultací se zákazníkem až do finální realizaci projektu.

 

Rozsah investičních dodávek Průmyslové automatizace

 • systémy řízení výroby, operativní dispečerské systémy
 • řídicí, bezpečnostní a informační systémy
 • měření a regulace
 • polní instrumentace
 • výkonné prvky - ventily, regulační armatury
 • rozvaděče a rozvody vysokého (VN) i nízkého napětí (NN)
 • rozvodny a trafostanice VN/NN
 • odpojovače, odpínače, vypínače, pojistky, přístrojové transformátory, ochrany
 • systémy elektrické požární signalizace EPS
 • kabelové nosné systémy, kabely včetně systémů pro výstavbu optických sítí
 • uzemnění, zemnicí soustavy
 • hromosvody, ochrany proti blesku, protipožární bariéry
 • dieselagregáty, UPS, stejnosměrné zdroje a rozvody
 • venkovní a vnitřní osvětlení
 • systémy jednotného času

Reference