Větrný park

 

Pro tento ekologický zdroj energie zajišťujeme dodávku prefabrikovaných trafostanic včetně připojení FVE do distribuční sítě. Sledování provozu může být rozšířeno o podrobnější diagnostiku jednotlivých zařízení.

Reference