Školení platformy GE

Pořádáme v pravidelných intervalech školení GE SW produktů „Cimplicity HMI“ a „Proficy Machine Edition“ v základním a v rozšířeném programu. Ve své nabídce také poskytujeme školení „Na Míru…“, kde si zákazník přesně nadefinuje témata k výuce. Možností je pořízení video záznamu pro pozdější reprodukci výuky u zákazníka.

Novinkou je možnost konfigurace kurzů v takovém počtu hodin, aby výuka odpovídala legislativě EU ohledně finančních dotací na školící programy.

GE


Základní školení vizualizace GE Cimplicity HMI

Základní školení vytváření vizualizace v prostředí GE Cimplicity HMI vhodné pro všechny, které tato oblast začíná zajímat.

Termín: plánujeme pro Vás další termín ve 3. čtvrtletí 2019. Konkrétní termínu bude včas uveřejněn.

Pokročilé školení vizualizace GE Cimplicity HMI + HISTORIAN, WEB HMI, OPC UA

Pokročilé školení vytváření vizualizace v prostředí GE Cimplicity HMI vhodné pro všechny, kteří hledají možnosti pro další prohloubení znalostí tohoto prostředí. Zároveň školení obsahuje některé další v průmyslu používané technologie a je tak vhodným následným školením pro Námi nabízené školení základní.

Termín: plánujeme pro Vás další termín ve 3. čtvrtletí 2019. Konkrétní termínu bude včas uveřejněn.

Školení vizualizace panelových PC GE QuickPanel

Základní školení vytváření a úprav vizualizace na panelovém PC typu GE QuickPanel včetně propojení tohoto panelu s PLC. Školení je vhodné pro začátečníky i mírně pokročilé.

Termín: plánujeme pro Vás další termín ve 3. čtvrtletí 2019. Konkrétní termínu bude včas uveřejněn.