Řízení turbín

 

Turbínový regulátor je vybaven programem pro ovládání a regulaci turbosoustrojí. V základní konfiguraci řeší automatický start a odstavení soustrojí, regulaci otáček, regulaci ostrovního provozu, regulaci výkonu včetně korektoru frekvence a omezovací regulace. Systém může pracovat v režimu manuálně / automaticky, místně/dálkově. V rozšířené konfiguraci řeší řízení turbosoustrojí včetně jeho příslušenství (olejové hospodářství, protáčení apod.) a zabezpečovacího zařízení (ochran) stroje.
Naše společnost úzce spolupracuje s dodavateli technologií turbosoustrojí a podílí se na optimalizaci algoritmu řízení. V této problematice disponujeme bohatými zkušenostmi, navrhujeme optimální řešení a komunikujeme s dalšími vyhodnocovacími systémy (vibrodiagnostiky, posuvu, chvění apod.).

 Reference

 č.1
 č.2
 č.3