Řízení kvality ISO

Certifikát řízení kvality                

Systém kontroly kvality je certifikován dle normy ISO 9001:2008. Akreditace je udělena akreditačním místem Det Norske Veritas certification B.V.,The Netherlands. Všechny relevantní systémové procesy jsou řízeny systémem kontroly kvality a recertifikovány v pravidelných intervalech. Systém QMS zahrnuje vývoj, návrh, řízení zakázek, nákup, skladování, výrobu, montáž, testování, balení, dopravu, instalace, uvádění do provozu a údržbu elektrických systémů s napětím do i nad 1000V, měřících, regulačních a řídicích systémů a SCADA systémů včetně software. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost zajišťuje činnosti pro jaderné elektrárny, obsahuje systém řízení kvality i požadavky atomového zákona č.263/2016 Sb. Stálé zlepšování systému managementu kvality je dosaženo zpětnou vazbou od zákazníků a našich zaměstnanců.