Řízení kvality

Systém kontroly kvality je certifikován dle normy ISO 9001:2015. Certifikace systém managementu kvality je prováděna v rozsahu „Projekce, výroba, dodávky, montáž, uvádění do provozu a servis elektrických systémů s napětím do i nad 1000 V, měřících, regulačních, řídících a SCADA systémů, včetně návrhu a testování software a řízení zakázek“. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost zajišťuje činnosti pro jaderné elektrárny, obsahuje systém řízení kvality i požadavky atomového zákona č.263/2016 Sb. Stálé zlepšování systému managementu kvality je dosaženo zpětnou vazbou od zákazníků a našich zaměstnanců.

 

                                                                                                                            Sem vložte popis obrázku