Řízení kotlů

 

V oblasti řízení kotlů a pomocných provozních souborů se zaměřujeme na oblast řízení vlastního spalovacího procesu, zvýšení jeho účinnosti včetně komponent nutných pro optimalizaci provozu.
Naše společnost úzce spolupracuje s dodavateli technologií pro snížení emisí spalování, podílí se na optimalizaci algoritmů řízení. V této problematice disponujeme bohatými zkušenostmi a navrhujeme optimální řešení. Pro optimalizaci procesu máme vyvinuty datové objekty, které slouží k podrobné analýze a vyhodnocení procesu spalování.     

Reference  

 
 
 č.1
 č.2
 č.3