Reverzní osmóza

 

Reverzní osmóza je proces úpravy vody, ve které je voda vytlačována skrz semipermeabilní membránu, která má velmi malé otvory. Naše firma je schopna zpracovat, doporučit nejvhodnější měřící místa a měřící principy, automatizační techniku, ovládací prvky a uživatelské rozhraní.

K úpravě vody mohou být navrženy tyto technologické části:

  • Předúprava - sání (kontrola sacího tlaku), Multimediálních Filtrů včetně zpětného vzdutí stanice, kazet filtrů,
  • SWRO (mořská voda) a SPRO (druhý průsmyk) vlaky (včetně membránové čistící stanice, transfer čerpadla do nádrže),
  • Skladování výrobků - kontrola poměru složení vody,
  • Dávkovací stanice,
  • Regenerace a neutralizace procesu.

Kontrolní systém

Základní řídící systém se skládá z zprostředkování aplikačního softwaru.
Systém řízení používáme GE IP PLC, Siemens, Allen Bradley a Yokogawa.


Aplikační software

Ovládá jednotlivé technologické části a proces jako celek v plné výši v poloautomatickém nebo ručním režimu. Aplikační software (včetně HMI) poskytuje plnou kontrolu a přístup k technologiím, přehledům a detailům obrazovek zařízení a technologie obrazovky, sledování, alarmu, záznamu dat, periodickému protokolování dat pro jednoduché zprávy s jednoduchou možností exportu, správcovství, inženýring, provozovatelský a hostitelský účet s přístupovými právy.

Reference