Řešení

Naše společnost realizuje projekty, řešení na míru, v jednotlivých segmentech průmyslu napříč celou Evropou, ale i na Blízkém východě. Tato řešení zahrnují kompletní inženýrink včetně zpracování realizační projektové dokumentace, zajištění dodávek, kompletní montáže, zajištění průvodní technické dokumentace, dokumentace skutečného provedení a zajištění školení operátorů a pracovníků údržby.
Pro každý segment trhu společnost vyčlenila a zaškolila pracovníky se zkušenostmi s danou technologií, kteří neustále spolupracují se zákazníkem, aby zajistili služby a dodávky pro projekt, od kusových dodávek až po komplexní integrované dodávky. Manažeři projektů řídí projekt od počátečních konzultací se zákazníkem až do finální realizaci projektu.
V rámci těchto ucelených řešení jsme zákazníkům schopni nabídnout zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele, zpracování studií proveditelnosti, zpracování studií provozní bezpečnosti a spolehlivosti (HAZOP), zpracování projektové dokumentace, zpracování výrobní dokumentace pro vlastní výrobu a kompletaci, inženýring a vedení projektu, dodávky kusových zařízení a balených jednotek, kompletní montáže, aplikační software a vizualizaci, uvedení do provozu, zajištění průvodní technické dokumentace, zajištění školení operátorů a pracovníků údržby, záruční a pozáruční servis včetně technické podpory.