Regionální centrum zpracování odpadů Karlovarského kraje

14.11.2017

V roce 2017 jsme se účastnili realizace projektu výstavby „Regionálního centra zpracování odpadů KV kraje“. V roli zhotovitele jsme kompletně zajišťovali dodávky a montáže pro částí PS07 ASŘTP a PS02 Elektro a MaR.

Část PS02

Předmětem díla části PS02 byla dodávka nové rozvodny Elektro a MaR. Hlavní rozvaděč pro technologii "Granulace lisů a chladírny" sestává z devíti řadových polí o dimenzování do proudového zatížení až 4000A na 400VAC nízkého napětí. Měděné přípojnice jsou provedeny v profilu Flat PLS 3x120x10mm na fázi. Rozvaděč pro technologii dopravních cest a zásobníku sestává také z devíti řadových polí o dimenzi 630A. Jednotlivé rozvaděče jsou opatřeny dveřními vypínači a měřením proudu a napětí.

Výbava rozvaděčů obsahuje veškeré potřebné elektro komponenty pro bezpečný chod zařízení v souladu s ČSN. U pohonů s požadavkem na plynulé řízení chodu jsme použili frekvenčních měničů výrobce DANFOSS. V celé technologii haly granulace včetně její venkovní části byly zhotoveny ocelové, nosné konstrukce pro kabelové trasy, jež nesou bezmála 20,5km měděných kabelů s průřezy žil od 0,75mm2 do 3x185+95mm2.

Každý elektrický pohon je opatřen skříňkou s přepínačem pro místní zajištění pohonu a dále jsou pak vždy v blízkosti technologického celku osazeny skříňky se STOP tlačítky pro zastavení technologie v případě nebezpečí.

Část PS07.3

V rámci realizace PS07.3 Elektro a MaR bylo vyrobeno a dodáno celkem sedm venkovních pilířových rozvaděčů pro napájení a ovládání zařízení technologie čerpání dešťové vody mezi retenčními nádržemi a k zajištění technologické vody pro zařízení technologie fermentace. Vše obstarává jedno průmyslové PLC SIEMENS Simatic řady S7 1500.

Snímače polní instrumentace a veškerá potřebná venkovní měření jsou galvanicky oddělena a zavedena na svorky řídicího systému. Každá retenční nádrž má své plovákové limitní měření hladiny, včetně lineárního analogového měření. Na výtlačných potrubích probíhá měření tlaku. Významné je zde měření průtoku v Parschallové žlabu na odtoku z areálu RCZO.

Část PS07.4

Předmětem provozního souboru PS07.4 byla dodávka PC stanic a softwarového vybavení pro monitorování a řízení technologie. Jednotlivé části technologických celků jsou zavedeny do nadřazeného ŘS buď přímo drátově na jednotky vzdálených vstupů/výstupů (tzv. RIO moduly), nebo pomocí komunikačního rozhraní MODBUS TCP IP a PROFINET.

Ve velínu technologie byla instalována PC stanice pro primární řízení technologie, jejíž vizualizační prostředí obstarává SCADA/HMI software Wonderware InTouch se 30ti hlavními technologickými obrazovkami a dalšími podobrazovkami pro poruchová hlášení a zobrazení stavu komunikace. K této stanici jsou připojeny celkem dva 24“ LED monitory.
Druhou instalovanou stanicí ve velínu je PC pro zobrazení rozhraní kamerového systému. Uživatel si zde může vybrat zobrazení obrazu z jednotlivých kamer monitorujících technologické procesy, včetně jejich zobrazení v matici. Uživatel má zde také možnost sledovat obrazy z kamer umístěných z vnějšku budov za účelem zabezpečení a ostrahy. I k této stanici jsou dodány dva 24“ LED monitory. Pro správce regionálního centra byla zajištěna třetí PC stanice v objektu Administrativní Budovy, tato stanice ovšem slouží pouze k zobrazování stavů technologie, nikoliv k jejímu ovládání.

Pro místní ovládání technologie dopravních cest a zásobníku slouží samostatné průmyslové POWER Panely umístěné v bezprostřední blízkosti technologie.

 

Souhrn

Konfigurace instalovaného řídicího systému:

 • 1x stanice PLC SIEMENS Simatic S7-1500
 • 12x stanice RIO SIEMENS Simatic ET200SP
  • Analog Input, celkem 23 bodů
  • Digital Input, celkem 345 bodů
  • Digital Output, celkem 132 bodů

 

Rozsah prací a dodávek:

 • dodávka, montáž a SW na klíč
 • zpracování výrobní dokumentace rozvaděčů
 • zpracování SW řízení dle podkladů technologie KOČKA IT
 • dodávka aplikačního software pro řídicí systém, celkem 500 I/O bodů
 • dodávka aplikačního software pro vizualizaci, celkem 2000 bodů
 • dodávka dvou operátorských stanic velínu
 • dodávka stanice pro zobrazení kamerového systému
 • výroba nově instalovaných rozváděčů elektro 4000A a 630A
 • výroba nově instalovaných rozváděčů MaR a ASŘTP
 • výroba skříněk místního zajištění spotřebičů
 • dodávka a připojení snímačů polní instrumentace
 • dodávka otopných kabeláží potrubí a zařízení technologie
 • zkoušky zařízení před expedicí na stavbu (FAT zkoušky)
 • montážní práce elektrotechnického zařízení
 • revizní zprávy
 • individuální vyzkoušení
 • předkomplexní a komplexní funkční zkoušky technologického zařízení
 • za součinnosti technologů prováděno ladění chodu technologie zařízení
 • zhotovení manuálů pro obsluhu
 • zaškolení obsluhy
 • dokumentace skutečného stavu

 

 Zahájení a ukončení prací 2/2017 - 8/2017


Rozvaděč Elektro 4000A, 12 Řadových polí včetně kompenzace Rozvaděč Elektro 4000A, 12 Řadových polí včetně kompenzace
Nosné konstrukce a kabelové trasy Nosné konstrukce a kabelové trasy
Ovládání místního zajištění pohonu Ovládání místního zajištění pohonu
Ovládání místního zajištění pohonu Ovládání místního zajištění pohonu
Řízená armatura retenční nádrže Řízená armatura retenční nádrže
Měření hladiny materiálu na dopravníku Měření hladiny materiálu na dopravníku
Měření průtoku v Parschallově žlabu na odtoku z areálu Měření průtoku v Parschallově žlabu na odtoku z areálu
Pracoviště operátora velínu Pracoviště operátora velínu
Místní ovládání technologií Místní ovládání technologií

»zpět do archivu novinek