Výroba Epichlorhydrinu

 

Epichlorhydrin je v chemickém průmyslu hojně používaná surovina zejména při výrobě syntetického glycerolu, epoxidových pryskyřic, vodou ředitelných pryskyřic, epoxidových nátěrových hmot a iontoměničů. Pro patentovaný způsob výroby používáme kontroléry SIMATIC S7-400 s distribuovanými IO moduly umístěnými přímo v jednotlivých částech technologie. Z hlediska nebezpečí výbuchu je technoliogie klasifikována jako zóna 1 a 2. Část technologie je z hlediska bezpečnosti zařazena do úrovně SIL2.V technologii jsou užívána nebezpečná nebo silně korozivní média jako je chlorovodík, kyselina chlorovodíková, epichlorhydrin, kyselina octová, louhy. 

Reference