Odpopílkování

 

Odpopílkování představuje technologický proces zachycení mechanických nečistot ze spalin, které se uvolňují hořením uhlí v kotli energetického zařízení. Nejčastějším zařízením odpopílkování bývají tzv. elektrofiltry. Představují deskové odlučovače, které vytvářejí statický náboj a vážou na sebe nečistoty spalin. Formou oklepu desek následně dochází k oddělení částic ze spalin. Spaliny následně přecházejí do procesu odsíření.
Technologie odpopílkování je nedílnou součástí elektrárny a podléhá automatizačnímu procesu jako „pomocný provoz". Naše společnost nabízí kompletní řízení odpopílkování, dodávku a nasazení polní instrumentace, rozvaděče, implementaci řídicího systému s komunikační vazbou na hlavní řídicí systém elektrárny.
 

 Reference

 č.1
 č.2
 č.3