O společnosti

 

ZPA Industry a.s.

je na trhu průmyslové automatizace od roku 1952 a je jedním z předních dodavatelů komplexních řešení pro automatizaci řízení a optimalizaci technologických procesů. Naše společnost nabízí kompletní výstavbu technologických provozů "na zelené louce" jakožto generální dodavatel a zároveň nabízíme modernizaci a rekonstrukci již stávajících technologických provozů. Dlouhodobě spolupracujeme s mezinárodními i tuzemskými firmami, které jsou známé po celém světě. Našimi zákazníky jsou především elektrárny (klasické, jaderné), teplárny a provozovatelé teplárenských sítí, chemické závody, obnovitelné zdroje energie a jiných oborech. Důležitým faktorem je pro nás osobní přístup k zákazníkům s cílem maximálně vyhovět jejich konkrétním požadavkům.

KV

 

HISTORIE

Koncernový podnik ZPA vznikl roku 1952 jako následovník firmy Křižík (do roku 1945 Siemens) poskytující služby a produkty průmyslové automatizace pro všechna odvětví průmyslu v tehdejším Československu. Podnik měl několik desítek tisíc zaměstnanců, kteří pracovali v jednotlivých závodech. Výrobní podniky produkovali měřící a řídicí techniku, rozvaděče, servomotory, snímače a jiné výrobky. Firma ZPA zabezpečovala projekci, basic engineering, montáže, uvádění do provozu a další činnosti průmyslové automatizace v České Republice a v zahraničí. Firma vždy sledovala trendy automatizace, ať už nasazením prvního digitálního systému v roce 1968, nebo vývojem vlastního digitálního systému počátkem sedmdesátých let. 

Během stavby jaderné elektrárny Dukovany v roce 1984 byl podnik ZPA sloučen s podnikem EZ, který zajišťoval dodávky na klíč pro všechny systémy elektro (od NN po VN, včetně hlavních rozvodových sítí do 400kV) do koncernu Elektromont. 

ZPA-DP a.s. byla založena v roce 1990 skupinou bývalých zaměstnanců Elektromontu jako soukromá akciová společnost. Navázali tak na tradici firmy, která vždy byla v oblasti průmyslové automatizace pojmem. V roce 2002 se společnost ZPA-DP a.s. transformovala na ZPA Industry a.s. Proces transformace byl završen v roce 2010 vnitrostátní fúzí s původní společností. 

V září roku 2011 společnost UniControls a.s. dokončila akvizici většinového akciového podílu.

V současnosti je ZPA Industry a.s. „osobou ovládanou“ (dceřiná společnost) a UniControls a.s. je „osobou ovládající“ (100% vlastník – mateřská společnost).

Výše uvedená forma vlastnictví podporuje kvalitu služeb naším zákazníkům, udržování dlouhodobých partnerských vztahů s dodavateli a zefektivnění fungování společnosti.