Parkovací domy

 

Parkovací domy využívají poloautomatického systému nezávislého parkování, je využito zhodnocení prostoru pro parkování uložením automobilů na palety vedle sebe buď kolmo nebo rovnoběžně s komunikací. Parkovací domy mohou vhodně doplnit parkování na volné ploše a tím zvýšit kapacitu parkování na stejné ploše o 40 až 60%. Parkování je řízeno automatizovaným procesem založeným na naložení a vyložení vozidla pomocí sofistikovaného technologického zařízení.
Naše společnost spolupracuje s dodavateli technologií do datových domů a podílí se na návrhu a dodávkách měřících obvodů a čidel včetně řídících systémů pro tento segment. Máme zkušenosti s optimalizací algoritmů řízení tak náročné technologie jako je automatizovaný pohyb vozidel na paletách do „úložných prostor" parkovacího domu. V rámci realizovaných služeb zakázky jsme schopni poskytnout datové propojení námi dodaných řídících systémů s dopravními dispečinky daného města.

Reference

 č.1
 č.2