V oblasti energetiky

V tomto oboru ZPA Industry a.s. nabízí komplexní dodávky a služby pro elektrické systémy VN a NN, měření a regulaci a systémy řízení technologických procesů (řídící systém a vizualizace). Projekty realizujeme jak v klasických tepelných elektrárnách, tak i jaderných a vodních elektrárnách, teplárnách, spalovnách odpadů v oblastech řízení kotlů a turbín, technologiích DeNOx a DeSOx, zauhlování, odpopílkování, chemické úpravy vody a dalších pomocných provozů.