Zajištění dodávek

  

Společnost ZPA Industry a.s. zajišťuje dodávky zboží a zařízení potřebných pro realizaci projektů. Udržujeme nadstandardní vztahy s výrobci zařízení pro elektrické systémy, řídící systémy a polní instrumentaci. Výběr dodavatelů pro projekt je podmíněn mnoha kritérii. Nejdůležitějšími faktory pro výběr jsou především standardy a požadavky zákazníka, zkušenosti ZPA Industry, a.s. s dodavateli z již realizovaných projektů, kvalita dodávek a cena.

Při výběru dodávek zajišťujeme kompletní průvodně technickou dokumentaci, která splňuje nejnáročnější legislativní kritéria (management jakosti, legislativa jaderné energetiky, systémy zabezpečení apod.). U zahraničních projektů zajišťujeme odborné překlady dokumentace. Naše společnost zajišťuje kromě standardních dodávek také speciálně upravené výrobky dle specifických požadavků zákazníka, jako jsou specificky nastavené přístroje a zařízení.

Reference