Výroba Nízkomolekulárních pryskyřic

       

Výroba nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic zahrnuje ve své základní části řešení nového způsobu výroby dichlorhydrinu tzv. glycerinovou cestou z glycerinu a chlorovodíku za přítomnosti katalyzátoru. K zajištění odpovídající technické úrovně provozu jsou nezbytné další pomocné jednotky jako jsou například sklady a zásobníky surovin, produktů, meziproduktů a pomocných látek, stáčecí místa produktů a surovin, vodní, louhové a vápenné hospodářství, atd.  

Zaměřujeme se na kontinuální monitoring úniku chlorovodíku v hlavním výrobním objektu a skladování, navíc opatřený havarijním zkrápěním (vodní clonou) kolem inkriminované technologie.

Jako řídící systém používáme DCS Yokogawa s úrovní bezpečnosti SIL2. Jedná se o Batch řízení nepřetržitého provozu.

 Reference