Datová centra

 

Datová centra je označení pro specializované prostory ve speciálních budovách, které slouží pro umístění počítačové techniky serverového typu, která je určena k nepřetržitému provozu. Je to místo, které má serverům a dalším technologickým zařízením zajistit bezproblémový a stabilní provoz bez vlivu z okolí.
Z pohledu automatizace řízení jsou datová centra vybavena především systémy pro klimatizaci sloužící k odvodu technologického tepla, které ve velké míře produkují veškerá technická zařízení umístěná v serverovém sále. Nedílnou součástí jsou bezesporu systémy pro kvalitní zálohovanou elektrickou napájecí síť, systémy stabilních hasících zařízení, ventilace, evidence přístupu osob apod.
Naše společnost aktivně spolupracuje s dodavateli technologií datových center a podílí se na návrhu a realizaci měření a regulace včetně řídících systémů pro tento segment. Jsme schopni komunikačně propojit do námi dodaných řídících systémů složitější technologické prvky jako jsou vzduchotechnické jednotky AHU (Air Handling Unit), Diesselgenerátory, Trafa a datově je monitorovat, popřípadě ovládat na dohledových pracovištích a centrech. Samozřejmostí je předávání dat nadřazeným systémům BMS (Building Management System).

Reference

 č.1
 č.2
 č.3
 č.4