CHÚV (Chemická úpravna vody)

 

Chemická úpravna vody (CHÚV) zajišťuje chemickou úpravu surové vody na vodu mechanicky a chemicky vyčištěnou pro potřeby jednotlivých technologických provozních zařízení, především v energetice a teplárenství.

Automatizační proces CHÚV klade nároky na přesné dávkování surovin, sekvenční řízení, regulaci, sumarizaci hodnot. Tyto a další atributy zohledňujeme při vývoji softwarových bloků.

V této oblasti naše společnost nabízí svým zákazníkům dlouholeté zkušenosti, zejména v návrhu a nasazení vhodné polní instrumentace, dodávek elektro a implementace řídicího systému.

 Reference

 

 

 č.1
 č.2
 č.3
 č.4