V oblasti chemie a petrochemie

V tomto segmentu trhu se zaměřujeme na technologické provozy s vysokými nároky na enviromentální politiku. V této oblasti se zaměřujeme na výrobu nízkomolekulárních pryskyřic, výrobu epichlorhydrinu, výrobu smývatelného a houževnatého polystyrenu a výrobu kaučuků. Zajišťujeme komplexní dodávky a služby pro elektrické systémy NN a VN, polní instrumentaci , řídící systémy včetně aplikačního software a vizualizaci. Dále také nabízíme elektrické požární systémy a v rámci polní instrumentace navržení přístrojů pro detekci úniku plynu a přístroje do prostředí s nebezpečím výbuchu.