Čerpací stanice

 

Čerpací stanice vody je provoz zajišťující přívod surové vody do jednotlivých technologických celků elektráren, tepláren či chemických závodů. Zpravidla se jedná o vzdálený bezobslužný provoz, monitorovaný na centrální dozorně odběratelského podniku. Voda je dodávána pomocí čerpadel, následně se čistí česly, filtry a rotačními síty. Dále je pak dopravována např. do CHÚV (Chemická úpravna vody). Z hlediska automatizačního procesu naše společnost nabízí svým zákazníkům ucelené řešení návrhu řízení této technologie, včetně samotné realizace. Zřetel je brán zejména na zabezpečené komunikace vzdálených zařízení, jako jsou velká sací čerpadla surové vody napájená z řek a vodních nádrží.

 Reference