Sections
You are here: Home Reference Automobilový průmysl Volkswagen Mexico
Document Actions

Volkswagen Mexico

Nová lakovna VW Mexico

Zákazník:                     Volkswagen de Mexico SA
Místo:                           VW Mexico, Puebla, Hall 30
Projekt:                        Nová lakovna VW Mexico

 

Popis projektu

Popis technologie

Technologická zařízení procesní techniky nové lakovací linky zajišťující dodržení požadovaných parametů prostředí při lakování a sušení zahrnující : vodní sušičku, stříkací kabiny BC a CC, mezisušička, zařízení k odstranění a likvidace kalů, prostory dokončovacích prací.

 

Koncepce

Decentrální řízení technologických procesů: centrální rozvaděč s řídící CPU jednotkou + decentrální rozvaděče jednotlivých agregátů (DIM - Decentral Inteligence Module).

Ovládání z centrálního velína nebo z místních konvenčních ovládacích prvků na rozvaděčích.

 

Řídící systém

  • Centrální řídící jednotky Siemens S7-400
  • decentrální jednotky Siemens ET200S
  • sběrnice Profibus DP - metalická
  • ethernet komunikace s nadřazeným systémem
  • 6x jednotka CPU, 5.000 I/O bodů

 

Rozsah projektu

  • Vývoj aplikačního SW PLC
  • Uvedení do provozu

Uvedení do provozu: 09/2001 - 08/2002


Personal tools